Peaceposter

De Vredesposterwedstrijd (Peace Poster Contest) is een wedstrijd voor kinderen van 11-13 jaar, ieder jaar wereldwijd georganiseerd door Lions Clubs International.
De gedachte is dat honderdduizenden kinderen bezig zijn met hetzelfde thema: Vrede.
Kinderen geven in een tekening uiting van hun gevoelens over vrede. Achter iedere tekening zit een bijzonder kind met haar/zijn gevoelens.

Peace Poster Contest 2020

Peace through Service

Elkaar helpen geeft vrede

Hieronder de foto’s van Instagram (klik op een foto om er meerdere te zien):

[instagram-feed]

De foto’s staan ook op Instagram (https://www.instagram.com/goededoeleindhoven.nl/) of op Facebook (https://www.facebook.com/Goededoeleindhoven.nl).

Peace Poster Contest 2019

Jos Hazebroek; 2 december 2019

Inleiding

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Eindhoven is bevrijd van de nazi’s. Voor Lions Club Eindhoven Host, in de persoon van Jos Hazebroek, was dit aanleiding om meer aandacht te besteden aan de internationale vredesposter tekenwedstrijd van de Lions. Dit jaar was het thema van de wedstrijd “Journey of Peace” ofwel “De Reis van Vrede”. In samenwerking met Lions Club Den Elzent en Lions Club Wodancella zijn basisscholen in Eindhoven benaderd met de vraag of ze bereid en in staat waren mee te doen aan deze wedstrijd. Dit verslag is een beschrijving van het verloop van dit traject.

Werving basisscholen

Via een door Jurriaan Gielen (Lions Club Eindhoven Den Elzent) en Jos Hazebroek (Lions Club Eindhoven Host) opgezette mailing actie hebben alle 66 in Eindhoven aanwezige basisscholen en hun overkoepelende besturen e-mails ontvangen (1 initiële e-mail in mei en 3 herinneringse-mails 2 vóór en 1 direct na de zomervakantie) met de vraag of ze bereid en in staat zijn mee te doen aan deze tekenwedstrijd. Daarnaast zijn leden van Lions Club Wodancella en van Lions Club Eindhoven Host bij een beperkt aantal scholen persoonlijk langs gegaan met hetzelfde verzoek:

  • Basisschool De Achtbaan
  • Basisschool De Handreiking
  • Basisschool Cornelis Jetses
  • Basisschool Klimwijs
  • Basisschool De Groene Vlinder (voorheen Louis Buelens)
  • Basisschool De Bijenkorf
  • Basisschool De Vuurvlinder

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat 3 basisscholen hebben toegezegd mee te doen, te weten Basisschool De Handreiking, Basisschool Cornelis Jetses en Basisschool De Groene Vlinder.

Verloop tekenwedstrijd

Om het de scholen zo makkelijk mogelijk te maken wordt door de Lions gezorgd voor het juiste formaat tekenpapier. Dat is in de tweede week van september op de scholen uitgereikt. Tevens is toen uitgelegd wat het thema dit jaar was en waaraan de tekening diende te voldoen om te kunnen meedingen naar de prijzen. Voor iedere deelnemende school was er een eerste prijs beschikbaar bestaande uit een cadeaubon, waarde € 25,= en een Lions PPC-oorkonde. De vervaardigde tekeningen, 73 stuks in totaal, zijn op donderdag 10 oktober bij de 3 deelnemende scholen opgehaald en op dinsdag 15 oktober door de jury, bestaande uit Jonneke Reesen, Arie van Rangelrooij en Jos Hazebroek, beoordeeld. Omdat per Lions club slechts 1 eerste prijswinnaar mag worden aangeboden voor de beoordeling op districtsniveau is, in overleg met Wodancella en Den Elzen en de districtscoördinator Niel Heitling, besloten de 3 eersteprijswinnaars namens de drie betrokken Eindhovense Lions clubs aan te bieden.
Begin november zijn de eerste prijzen bekend gemaakt op de drie betreffende scholen en zijn de prijswinnende vredesposters aangeboden aan de districts-coördinator voor de verkiezing van de winnende poster van district 110CO. De beoordeling op districtsniveau heeft 12 november plaats gevonden. De
districtsprijzen zijn als volgt:

  1. Valentina de Vos, LC Rekum Airborne (VVV bon van € 50,=)
  2. Annamarie Boer, LC Best-Oirschot (VVV bon van € 40,=)
  3. Deliyah Sanches, LC Venray-Peelparel (VVV bon € 30,=)

Landelijke verkiezing

De jury voor de landelijke Nederlandse hoofdprijs van de Vredesposterwedstrijd is op zaterdag 16 november 2019 bij elkaar geweest om weer de mooiste tekening van het jaar uit te kiezen. Honderden kinderen hadden hun uiterste best gedaan en de jury had het dan ook niet gemakkelijk om de beste van de zes districtswinnaars te kiezen. En dat werd Luuk Koeleman uit District 110BZ met een persoonlijke interpretatie van het thema ‘De reis naar Vrede’.

De figuur op de tekening straalt een positieve houding uit waarmee hij de toekomst tegemoetziet. Het beeld zal ook jongeren aanspreken door zijn
jeugdige uitstraling, zijn uitrusting (als backpacker?). Het lijkt alsof hij zelf de reis naar vrede wil maken. De figuur loopt het beeld uit en geeft daarmee beweging aan. Het gebruik van heldere kleuren en de contrasten vergroten de levendigheid van de tekening. De wit gehouden achtergrond laat die contrasten en de kleuren nog beter uitkomen waardoor het een echt pakkende poster wordt. Een aantal ‘verrassingen’ completeert het geheel zoals het mannetje, dat de
aarde op een steekkarretje vooruit duwt en de duif die de wereldbol tussen haar vleugels draagt. De jury bestond uit: Loek Bos, beeldend kunstenaar, oud-voorzitter van Pulchri Studio, Cees van Rutten, grafisch ontwerper en Mark de Weijer, wandbekleding en verlichting.

Vervolg?

Dank zij alle inspanningen van de betrokken Lions Clubs deden er in ons district 62 scholen mee met ongeveer 2.500 leerlingen die royaal 1.600 posters hebben ingeleverd voor de Vredes Poster Wedstrijd. Blijft mij over alle actief betrokkenen van Lions Clubs Eindhoven Host, Den Elzent en Wodancella en de enthousiaste tekenaars te bedanken voor hun inzet en hoop ik dat zij volgend jaar weer mee willen doen aan dit prachtige project dat zeker een zeer positieve uitstraling voor onze Lions Clubs zal hebben. Inmiddels hebben de drie dit keer deelgenomen scholen toegezegd volgend jaar weer mee te willen doen.

Met vriendelijke groet,

Lions Club Eindhoven Den Elzent
Lions Club Eindhoven Host
Lions Club Eindhoven Wodancella
Lions Club Son en Breugel